handledarutbildning

utbildningstillfällen

Läs gärna mer på Transportstyrelsen om introduktionsutbildning. Ni ansöker om körkortstillstånd och handledarskap via länkarna nedan. dd

Maj
15/5 kl. 16.00-19.30
20/5 kl. 16.00-19.30
29/5 kl. 16.00-19.30
Juni
4/6 kl. 16.00-19.30
13/6 kl. 16.00-19.30
19/6 kl. 16.00-19.30
27/6 kl. 16,00-19,30
Juli
3/7 kl. 16.00-19.30
8/7 kl. 16.00-19.30
17/7 kl. 16.00-19.30
25/7 kl. 16.00-19.30
29/7 kl. 16.00-19.30
Augusti
6/8 kl. 16.00-19.30
15/8 kl. 16.00-19.30
21/8 kl. 16.00-19.30
26/8 kl. 16.00-19.30

Föranmälan är ett måste

Du anmäler dig på telefon 054-18 06 66. Du ska uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer på både handledare och elev.

Utbildningen kostar 550 kr och ska betalas vid kurstillfället kort, kontant eller swish. Utbildningen är bindande och obligatorisk.

Från och med den 1 januari 2006 krävs det att den som ansöker om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil har genomgått en introduktionsutbildning tillsammans med sin blivande elev. Från 1 september 2010 tas kravet att gå tillsammans bort. Elev och handledare kan gå utbildningen var för sig. Den som redan har gått en introduktionsutbildning behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig.

Utbildningen är giltig i 5 år från det datum den genomfördes. Ansökan som handledare för respektive elev krävs även efter 1 september 2010 även om man har gått introduktionsutbildningen tidigare. Vi rapporterar in deltagande elektroniskt direkt till Transportstyrelsen för varje deltagare som har varit närvarande under hela passet , betalt kursen och legitimerat sig.

Den obligatoriska utbildningen ska bland annat ta upp hur man kan minska riskerna vid den privata övningskörningen samt de speciella risker som kan kopplas till alkohol och andra droger, bristande bältesanvändning och höga hastigheter. Detta och mycket mer ska handledare och elev få kunskap om under minst 180 minuter exkl. raster.

Kursplanen för utbildningen har tre delmoment

  1. Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.
  2. Planering och strukturering av övningskörning.
  3. För trafiksäkerheten viktiga faktorer.

För att få vara handledare krävs det att:

Man ska ha svenskt personnummer och ha fyllt 24 år samt att man haft körkort för det fordon övningskörningen avser under minst 5 av de 10 åren. Körkortet måste vara svenskt.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen. Övningskörningen får påbörjas från 16 års ålder. 

Efter utbildningen kommer deltagarna att bli inrapporterade till Transportstyrelsen utav oss.

Ansökan för handledarskap är sedan 1/1- 2018 avgiftsfri. 

Syntest för körkortstillstånd går bra att göra här på trafikskolan gärna veckan innan bokad kurs, det kostar 50 SEK- ta med legitimation eller pass. Använder eleven glasögon eller linser måste vi testa både med och utan för att få fram de rätta värdena. Ansökan om körkortstillstånd är sedan 1/1-2018 avgiftsfri.

för information och bokning vänligen ring oss på 054- 18 06 66